HABITAT OSLO

 

habitatoslo


Habitat (levested) brukes i økologien om den områdetypen en art helst velger å holde til i. Det vil si det området der de fysiske og biologiske forholda er best i samsvar med artens spesifikke krav til livsmiljø. 

Fredag 13. Oktober har du muligheten til å sjekke ut tegninger fra Dan Stene, brett fra Woodland og bilder fra Lars Gartå og Lars Veum. Etter Utstillingen vil det være visning av Jørgen Johannessens legendariske filmer Oslo 2 & 3. Det hele begynner 2000 på Revir, Storgata 21. 

Sjekk ut eventet her!

Ja, vi Liker!